Графік індивідуальної роботи зі студентами

Затверджено на засіданні

кафедри судочинства

 протокол № 1 від 31.08.2021 р.

 

РОЗКЛАД

самостійної роботи зі студентами

на I семестр 2021-2022 н.р.

 

п/п

 

Прізвище та

ініціали викладача

 

Дні

тижня

 

 

 

 

Навчальна дисципліна

 

 

 

 

Години

проведення

 

 

Посилання на відпрацювання

1 д.ю.н., доц. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. четвер Адміністративне процесуальне право

Кримінально-виконавча політика

15:00

 –

16:30

https://meet.google.com/qia-wmot-qaf
2 к.ю.н., доц. Кузьмич О. Я. середа Цивільне процесуальне  право України

Конституційне процесуальне право України

Провадження в сімейних справах

13:30

 –

14:30

https://meet.google.com/owg-kytx-wtv
3 ст. викладач Кульчак Л. С. середа  

Кримінальне процесуальне  право України

 

09:00

 –

10:30

https://meet.google.com/wzq-xvuf-gue
4 к.ю.н.,доц. Ковалишин О.Р. п’ятниця Третейське судочинство 15:00

16:30

https://us04web.zoom.us/j/3750126908?pwd=V29HcVB4MWxZRDR1YmZ3RXc5REhqdz09
5   к.ю.н., викладач

  Петечел Н.М.

вівторок Цивільне процесуальне право України 15:10

 16:00

https://meet.google.com/xsg-figs-sta
  6 асистент Башурин Н.Я. вівторок Правоохоронна діяльність країн ЄС

Адміністративне процесуальне право України

Цивільне процесуальне право України

 

 

 

14:00

 –

15:30

https://meet.google.com/udb-wrkt-due

 

 

Завідувач  кафедри                          д.ю.н., доц. Кернякевич-Танасійчук Ю.В.