Графік індивідуальної роботи зі студентами

РОЗКЛАД

індивідуальної роботи зі студентами

на I семестр 2019-2020 н.р.

 

п/п

 

Прізвище та

ініціали викладача

 

Дні

тижня

 

 

Навчальна дисципліна

 

 

 

 

Години

проведення

 

 

Ауд.

1 к.ю.н., доц. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. четвер Адміністративне процесуальне право України 15:00 –

16:00

104
2 к.ю.н., доц. Кузьмич О. Я. середа Цивільне процесуальне  право України

Адвокатська діяльність

Адвокат. ді-сть в еколого-правових відносинах

Адвокат. ді-сть в сфері кримінальної юстиції

13:30 –

14:30

104
3 к.ю.н., доц. Ковалишин О. Р. середа Апеляційне та касаційне провадження

 

13:30 –

14:30

 

104
4 ст. викладач Кульчак Л. С. середа Кримінальне процесуальне  право України

Кримінально-процесуальні документи

Кримінально-процесуальна політика

Докази і доказування у кримінальному провадженні

 

08:30 –

10:00

104
5 к.ю.н., викл. Устінський А. В. п’ятниця Примирні процедури

Захист прав у сфері публічно-правових відносин

Третейське судочинство

Організація роботи прокуратури

 

13:15 – 14:15 104
  6 асистент Башурин Н.Я. вівторок Адміністративне процесуальне право України

Цивільне процесуальне право України

13:30 – 15:00 104