Графік індивідуальної роботи зі студентами

                                                                                                Затверджено на засіданні

кафедри судочинства

 протокол № 2 від 31.08.2020 р.

 

РОЗКЛАД

самостійної роботи зі студентами

на I семестр 2020-2021 н.р.

 

п/п

 

Прізвище та

ініціали викладача

 

Дні

тижня

 

 

 

Навчальна дисципліна

 

 

Години

проведення

 

 

Ауд.

1 д.ю.н., доц. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. вівторок Адміністративне процесуальне право

Кримінально-виконавча політика

15:00 –

16:30

104
2 к.ю.н., доц. Кузьмич О. Я. вівторок Цивільне процесуальне  право України

Адвокатська діяльність

Конституційне процесуальне право України

Адвокатська діяльність в еколого-правових відносинах

Адвокатська діяльність у сфері кримінальної юстиціїї

14:30 –

16:00

104
3 ст. викладач Кульчак Л. С. середа  

Апеляційне та касаційне провадження

Кримінальне процесуальне  право України

Кримінально-процесуальні документи

Докази і доказування у кримінальному провадженні

13:30 –

15:00

104
4   к.ю.н., викладач

 Горблянський В. Я.

вівторок Організація роботи прокуратури

Захист прав у сфері публічно-правових відносин

15:30

– 17:00

104
  5 асистент Башурин Н.Я. вівторок Правоохоронна діяльність країн ЄС

Третейське судочинство

Цивільне процесуальне право України

 

14:30 – 16:00

104

 

 

 

 

Завідувач  кафедри                          д.ю.н., доц. Кернякевич-Танасійчук Ю.В.