Денна форма навчання

I семестр

Адвокатська діяльність в еколого-правових відносинах

Адвокатська діяльність у сфері кримінальної юстиції

Докази і доказування у кримінальному провадженні

Кримінально-процесуальна політика

Захист прав у сфері публічно-правових відносин

Організація роботи прокуратури

Примирні процедури

Третейське судочинство ( 02 спец.)

II семестр

Європейський суд з прав людини

Порівняльне цивільне судочинство з правом Європейського Союзу

Адвокатська діяльність