Денна форма навчання

I семестр

Адвокатська діяльність в еколого-правових відносинах

Адвокатська діяльність у сфері кримінальної юстиції

Докази і доказування в кримінальному провадженні

Кримінально-процесуальна політика

Захист прав у сфері публічно-правових відносин

Організація роботи прокуратури

Примирні процедури

Третейське судочинство(02 спец.)