Денна форма навчання

ОР магістр

Адвокатська діяльність у сфері кримінальної юстиції

Адвокатська діяльність

Докази і доказування у кримінальному провадженні

Захист прав у сфері публічно-правових відносин

Кримінально- процесуальна політика

Організація роботи прокуратури

Порівняльне цивільне судочинство з правом ЄС

Проблеми захисту прав і свобод людини і громадянина в ЄСПЛ

Третейське судочинство