Денна форма навчання

ОС магістр

Адвокатська діяльність у еколого-правових відносинах

Адвокатська діяльність у сфері кримінальної юстиції

Адвокатська діяльність

Докази і доказування у кримінальному провадженні

Європейський Суд з прав людини

Захист прав у сфері публічно-правових відносин

Кримінально- процесуальна політика

Організація роботи прокуратури

Порівняльне цивільне судочинство з правом ЄС

Третейське судочинство 02 спец.

Третейське судочинство 03 спец.