Заочна форма навчання

Адвокатська діяльність

Адвокатська діяльність в еколого-правових відносинах

Адвокатська діяльність у сфері кримінальної юстиції

Європейський суд з прав людини

Захист корпоративних прав нотаріусом

Захист прав у сфері публічно-правових відносин

Кримінально-процесуальна політика

Організація роботи прокуратури

Порівняльне цивільне судочинство України з правом Європейського Союзу

Примирні процедури

Третейське судочинство. Спеціалізація 02 “Корпоративне право”