Заочна форма навчання

ОС магістр

Адвокатська діяльність у еколого-правових відносинах

Адвокатська діяльність у сфері кримінальної юрисдикції

Адвокатська діяльність

Докази і доказування у кримінальному провадженні

Європейський Суд з прав людини

Захист прав у сфері_публічно-правових відносин

Кримінально-процесуальна політика

Організація роботи прокуратури

Порівняльне цивільне судчинство з правом ЄС

Третейське судочинство 03 спец.

Третейське судочинство_02 спец.