Навчальні дисципліни

        У 2021-2022 навчальному році кафедра судочинства забезпечує для студентів денної та заочної форми навчання, спеціальності 081 Право, ОС «бакалавр», викладання наступних профільних навчальних дисциплін та дисциплін вільного вибору студента:

 

Профільні навчальні дисципліни:

Адміністративне процесуальне право України

Кримінальне процесуальне право України

Цивільне процесуальне право України

Господарське процесуальне право України

Дисципліни вільного вибору студента:

Конституційно-процесуальне право України

Виконавче провадження

Апеляційне та касаційне провадження

Міжнародний захист прав людини

Провадження в сімейних справах

Відновне правосуддя

Кримінально-процесуальні документи

Міжнародний захист прав людини

Захист неповнолітніх у кримінальному процесі

Інформаційні технології в юридичній діяльності