Навчальні дисципліни

        У 2019-2020 навчальному році кафедра судочинства забезпечує для студентів денної та заочної форми навчання, спеціальності 081 Право, ОС «бакалавр», викладання наступних профільних навчальних дисциплін:

Адміністративне процесуальне право України

Кримінальне процесуальне право України

Цивільне процесуальне право України

Виконавче провадження

Конституційно-процесуальне право України

Господарське процесуальне право України

Апеляційне та касаційне провадження

Міжнародний захист прав людини

Провадження в сімейних справах