Наукова робота студентів

Студентський науковий гурток

з доктринальних проблем процесуальної науки

функціонує на кафедрі судочинства

за секцією

Кримінальне процесуальне право

Керівник секції         ст. викладач Кульчак Л. С.

Графік засідань студентського науково гуртка

II семестр 2019-2020 н. р.

Дата Час проведення Аудиторія
18.03.2020 13:30 103
08.04.2020 13:30 103
29.04.2020 13:30 103
13.05.2020 13:30 103
27.05.2020 13:30 103

Студентський науковий гурток

 за секцією

Міжнародний та європейський механізми захисту прав людини

      Керівник секції         асистент Башурин Н.Я.

Графік засідань студентського науково гуртка

II семестр 2019-2020 н. р.

Дата Час проведення Аудиторія
23.03.2020 13:45 103
29.04.2020 13:45 103
12.05.2020 13:45 103
02.06.2020 13:45 103


Також студенти беруть активну участь у всеукраїнських олімпіадах з правознавства, конкурсах студентських наукових робіт, роботах всеукраїнських та міжнародних студен
тських наукових конференцій тощо.