Програми навчальних дисциплін

Адвокатська діяльність

Адвокатська діяльність в еколого-правових відносинах

Адвокатська діяльність у сфері кримінальної юстиції

Докази і доказування у кримінальному провадженні

Європейський суд з прав людини

Захист корпоративних прав нотаріусом

Захист прав у сфері публічно-правових відносин

Організація роботи прокуратури

Порівняльне цивільне судочинство з правом ЄС

Примирні процедури

Проблеми цивільного процесуального права

Третейське судочинство