Програмові вимоги

I семестр

Адвокатська діяльність у еколого-правових відносинах

Адвокатська діяльність у сфері кримінальної юстиції

Докази і доказування в кримінальному провадженні

Кримінально-процесуальна політика

Захист прав у сфері публічно-правових відносин

Організація роботи прокуратури

Примирні процедури

Третейське судочинство(02 спец.)

II семестр

Адвокатська діяльність

Європейський суд з прав людини

Захист корпоративних прав нотаріусом

Порівняльне цивільне судочинство України з правом Європейського Союзу

Проблеми цивільного процесуального права