Програмові вимоги

I семестр

Адвокатська діяльність у сфері кримінальної юстиції

Адвокатська діяльність в еколого-правових відносинах

Докази і доказування у кримінальному провадженні

Кримінально-процесуальна політика

Захист прав у сфері публічно-правових відносин

Організація роботи прокуратури

Третейське судочинство (02 спец.)

Третейське судочинство (03 спец.)

Адвокатська діяльність

II семестр

Європейський суд з прав людини

Захист корпоративних прав нотаріусом

Порівняльне цивільне судочинство України з правом Європейського Союзу