Програмові вимоги

Адвокатська діяльність

Адвокатська діяльність в еколого-правових відносинах

Адвокатська діяльність у сфері кримінальної юстиції

Докази і доказування в кримінальному провадженні

Європейський суд з прав людини

Захист корпоративних прав нотаріусом

Захист прав у сфері публічно-правових відносин

Кримінально-процесуальна політика

Організація роботи прокуратури

Порівняльне цивільне судочинство України з правом Європейського Союзу

Проблеми цивільного процесуального права

Примирні процедури

Третейське судочинство

Функції прокуратури в кримінальному провадженні