Силабуси

Силабус_Сучасні тенд. виріш. справ у сфері інтелект. власності

Силабус_Актуальні проблеми виконання покарань

Силабус_ Альтернативні способи врегулювання правових конфліктів

Силабус_Уніфікація процес. форми суд. процесів України та ЄС

Силабус_Медіація у професійній діяльності юриста