I семестр

ОC бакалавр

Конституційне процесуальне право України

Адміністративне процесуальне право України

Кримінальне процесуальне право України

Апеляційне і касаційне провадження

Кримінально-процесуальні документи

Правоохоронна діяльність країн ЄС

ОC магістр

Адвокатська діяльність

Адвокатська діяльність у еколого-правових відносинах

Адвокатська діяльність у сфері кримінальної юстиції

Докази і доказування у кримінальному провадженні

Кримінально-процесуальна політика

Захист прав у сфері публічно-правових відносин

Організація роботи прокуратури

Третейське судочинство (02.спец)

Третейське судочинство (03 спец.)

II семестр

ОC бакалавр

Кримінальне процесуальне право України Ч. 2

Господарське процесуальне право України

Виконавче провадження

Міжнародний захист прав людини

Захист неповнолітніх у кримінальному процесі

Відновне правосуддя

Інформаційні технології в юридичній діяльності

ОC магістр

Порівняльне цивільне судочинство з правом Європейського Союзу