У навчально-науковому юридичному інституті створено спеціалізовану вчену раду Д 20.051.14 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

06 червня 2022 року Наказом Міністерства освіти і науки України №530 у Навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника створено спеціалізовану вчену раду Д 20.051.14 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальностей 12.00.03 «Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право» та 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».