ДО УВАГИ абітурієнтів, які мають намір вступати на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право»

Реєстрація для складання магістерського комплексного тесту (МКТ) з 27
червня до 18 липня (до 18 год.) 2022 року.
Вступники на електронну адресу  vstup_law@pnu.edu.ua повинні
подати скановані копії (фотокопії) таких документів:
1. заяви-анкети (заповненої і підписаної);
2. паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (того
документа, з яким Ви маєте намір з’явитися для складання
МКТ);
3. облікової картки платника податків;
4. *документа про здобутий ступінь/рівень вищої освіти (диплом
бакалавра або спеціаліста) – для вступників, які завершили
навчання раніше;
5. *довідки закладу освіти щодо планового завершення навчання
та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, персональні
дані яких не вносяться до ЄДЕБО);
6. *медичного висновку 086-3/о (у разі необхідності створення
особливих умов для проходження МКТ).

Для перевірки правильності оформлення екзаменаційного листка його
сканована копія надсилається вступнику на електронну адресу, зазначену
ним в заяві-анкеті.
Контактні дані та електронні адреси відповідальних осіб щодо реєстрації
та консультацій:
– Шуляк Світлана (vstup_law@pnu.edu.ua, 0508462096; 0677340772 );
– Данильченко Ірина (vstup_law@pnu.edu.ua, 0508462096; 0677340772).