Аналіз результатів опитування студентів за підсумками вивчення екзаменаційних навчальних дисциплін кафедри в ІІ семестрі 2021-2022 н.р

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 11

засідання кафедри судочинства

від 29 червня 2022 року

 

Присутні: завідувач кафедри, професор Кернякевич-Танасійчук Ю.В., доцент Ковалишин О.Р., доцент Кузьмич О.Я., ст. викл. Кульчак Л.С., викл. Петечел Н.М., асист. Башурин Н.Я. Секретар – ст. лаборант Гоголь Г.В.

 

 1. СЛУХАЛИ: Зав. кафедри, проф. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. повідомила про розгляд третього питання порядку денного, а саме: про аналіз результатів опитування студентів щодо якості викладання екзаменаційних дисциплін кафедри у ІІ півріччі 2021-2022 н.р..

         ВИСТУПИЛИ:

Зав. кафедри, проф. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. відзначила про аналіз результатів опитування студентів за підсумками вивчення екзаменаційних навчальних дисциплін кафедри в ІІ семестрі 2021-2022 н.р., а саме: «Цивільне процесуальне право України» (ОР «Бакалавр», ОП «Право», 3 курс) та «Цивільне процесуальне право» (ОР «Бакалавр», ОП «МЄП», 3 курс); «Кримінальне процесуальне право України» (ОР «Бакалавр», ОП «Право», 3 курс) та «Кримінальне процесуальне право» (ОР «Бакалавр», ОП «МЄП», 3 курс); «Господарське процесуальне право України» (ОР «Бакалавр», ОП «Право», 4 курс); «Проблеми захисту прав і свобод людини і громадянина в ЄСПЛ» (ОР «Магістр», ОП «Право», 1 курс). Викладачі кожної з екзаменаційних дисциплін доповів про результати опитування студентів за підсумками вивчення навчальних дисциплін, що ними забезпечувалися.

 • Викладання навчальних дисциплін «Цивільне процесуальне право України» (ОР «Бакалавр», ОП «Право», 3 курс) та «Цивільне процесуальне право» (ОР «Бакалавр», ОП «МЄП», 3 курс) забезпечували к.ю.н., доц. Кузьмич О.Я. та к.ю.н., викл. Петечел Н.М. (лекційні та практичні заняття) та доктор філософії за спеціальністю 081 Право, асист. кафедри судочинства Н.Я. Башурин (практичні заняття).

Участь в опитуванні щодо якості викладання цих екзаменаційних навчальних дисциплін взяли 34 студенти. На запропоновані питання студенти відповіли наступним чином.

 1. Навчальний курс чітко структурований, обґрунтовані його мета та завдання

5-Повністю погоджуюсь 83,33%

4-Частково погоджуюсь 16,67 %

 1. У процесі вивчення навчального курсу дотримані принципи доброчесності

5-Повністю погоджуюсь 100  %

 1. Отримані знання з цього курсу є важливими для моєї майбутньої професійної діяльності та громадської позиції

5-Повністю погоджуюсь 66,67%

4-Частково погоджуюсь 25 %

3- Важко відповісти 8,33 %

 1. За підсумками вивчення навчального курсу проведено об’єктивне і справедливе оцінювання знань та навичок

5-Повністю погоджуюсь 91,67%

4-Частково погоджуюсь 8,33 %

 1. Теоретичні знання вдало поєднюються з практикою

5-Повністю погоджуюсь 83,33%

4-Частково погоджуюсь 8,33 %

3- Важко відповісти 8,33 %

 1. Навчальний курс забезпечений якісними освітніми інструментами (електронними носіями інформації, електронними хрестоматіями, презентаціями тощо), застосовуються інформаційні технології

5-Повністю погоджуюсь 66,67%

4-Частково погоджуюсь 33,33 %

 1. Визначено перелік та критерії форм оцінювання

5-Повністю погоджуюсь 91,67%

4-Частково погоджуюсь 8,33 %

 1. Сформульовано чіткі та зрозумілі вимоги до самостійної роботи студентів

5-Повністю погоджуюсь 100%

 1. Чітко визначені критерії оцінювання знань та навичок студентів

5-Повністю погоджуюсь 83,33%

4-Частково погоджуюсь 16,67 %

 1. Матеріал викладається зрозуміло та доступно

5-Повністю погоджуюсь 83,33%

4-Частково погоджуюсь 8,33 %

Загалом як показали результати опитування студентів (відповіді на усі питання на оцінку «5» більше 83,33% за винятком забезпечуваності якісними освітніми інструментами (електронними носіями інформації, електронними хрестоматіями, презентаціями тощо) де було показано 66,67%) та щодо важливості отриманих знань з цього курсу для майбутньої професійної діяльності та громадської позиції, де було показано 66,67%, викладання екзаменаційних навчальних дисциплін «Цивільне процесуальне право України» (ОР «Бакалавр», ОП «Право», 3 курс) та «Цивільне процесуальне право» (ОР «Бакалавр», ОП «МЄП», 3 курс)в ІІ семестрі 2021 -2022 н.р., здійснювалося на належному науково-методичному рівні.

 • Викладання навчальних дисциплін «Кримінальне процесуальне право України» (ОР «Бакалавр», ОП «Право», 3 курс) та «Кримінальне процесуальне право» (ОР «Бакалавр», ОП «МЄП», 3 курс) забезпечували к.ю.н., доц. Микитин Ю.І. (лекційні заняття) та ст. викладач Кульчак Л.С. (практичні заняття).

Участь в опитуванні щодо якості викладання цих екзаменаційних навчальних дисциплін взяли 32 студенти. На запропоновані питання студенти відповіли наступним чином.

 1. Навчальний курс чітко структурований, обґрунтовані його мета та завдання

5 – Повністю погоджуюсь – 94.12%

4 – Частково погоджуюсь – 5.88%

 1. Матеріал викладається зрозуміло та доступно

5 – Повністю погоджуюсь – 93.55%

4 – Частково погоджуюсь – 6.45%

 1. Чітко визначені критерії оцінювання знань та навичок студентів

5 – Повністю погоджуюсь – 90.32%

4 – Частково погоджуюсь – 6.45%

1 – Повністю не погоджуюсь – 3.23%

 1. Сформовано чіткі та зрозумілі вимоги до самостійної роботи студентів

5 – Повністю погоджуюсь – 84.38%

4 – Частково погоджуюсь – 12.5%

2 – Частково не погоджуюсь – 3.13%

 1. Визначено перелік та критерії форм оцінювання

5 – Повністю погоджуюсь – 90.63%

4 – Частково погоджуюсь – 6.25%

2 – Частково не погоджуюсь – 3.13%

 

 1. Навчальний курс забезпечений якісними освітніми інструментами (електронними носіями, інформації, електронними хрестоматіями, презентаціями тощо), застосовуються інформаційні технології

5 – Повністю погоджуюсь – 71.88%

4 – Частково погоджуюсь – 25%

2 – Частково не погоджуюсь – 3.13%

 1. Теоретичні знання вдало поєднуються з практикою

5 – Повністю погоджуюсь – 84.85%

4 – Частково погоджуюсь – 12.12%

2 – Частково не погоджуюсь – 3.03%

 1. За підсумками вивчення навчального курсу проведено об’єктивне і справедливе оцінювання знань та навичок

5 – Повністю погоджуюсь – 90.63%

4 – Частково погоджуюсь – 6.25%

1 – Повністю не погоджуюсь – 3.13%

 1. Отримані знання з цього курсу є важливими для моєї майбутньої професійної діяльності та громадянської позиції

5 – Повністю погоджуюсь – 81.25%

4 – Частково погоджуюсь – 15.63%

3 – Важко відповісти – 3.13%

 1. У процесі вивчення навчального курсу дотримані принципи доброчесності

5 – Повністю погоджуюсь – 87.1%

4 – Частково погоджуюсь – 6.45%

3 – Важко відповісти – 6.45%

Загалом, як показали результати опитування студентів (відповіді на усі питання на оцінку «5» більше 71,88 %) , викладання екзаменаційних навчальних дисциплін кафедри «Кримінальне процесуальне право України» (ОР «Бакалавр», ОП «Право», 3 курс) та «Кримінальне процесуальне право» (ОР «Бакалавр», ОП «МЄП», 3 курс) в І семестрі 2021-2022 н.р., здійснювалося на належному науково-методичному рівні.

 • Викладання навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право України» (ОР «Бакалавр», ОП «Право», 4 курс) забезпечував к.ю.н., доц. Ковалишин О.Р. (лекційні та практичні заняття).

Участь в опитуванні щодо якості викладання цієї екзаменаційної навчальної дисципліни взяли 6 студентів. На запропоновані питання студенти відповіли наступним чином.

 1. Навчальний курс чітко структурований, обґрунтовані його мета та завдання

5- Повністю погоджуюсь100%

 1. Матеріал викладається зрозуміло та доступно
  • – Повністю погоджуюсь 100%
 2. Чітко визначені критерії оцінювання знань та навичок студентів
  • – Повністю погоджуюсь 100%
 3. Сформовано чіткі та зрозумілі вимоги до самостійної роботи студентів

5 – Повністю погоджуюсь 83,33%

 • – Частково погоджуюсь 16,67%
 1. Визначено перелік та критерії форм оцінювання

5 – Повністю погоджуюсь 83,33%

 • – Частково погоджуюсь 16,67%
 1. Навчальний курс забезпечений якісними освітніми інструментами (електронними носіями, інформації, електронними хрестоматіями, презентаціями тощо), застосовуються інформаційні технології
 1. – Повністю погоджуюсь 83,33%
 2. – Частково погоджуюсь 16,67%
 1. Теоретичні знання вдало поєднуються з практикою

– Повністю погоджуюсь 100%

 1. За підсумками вивчення навчального курсу проведено об’єктивне і справедливе оцінювання знань та навичок

– Повністю погоджуюсь 100%

 1. Отримані знання з цього курсу є важливими для моєї майбутньої професійної діяльності та громадянської позиції

5– Повністю погоджуюсь 66,67%

4 – Частково погоджуюсь 16,67%

 • – Важко відповісти 16,67%
 1. У процесі вивчення навчального курсу дотримані принципи доброчесності

5– Повністю погоджуюсь 100%

Загалом, як показали результати опитування студентів (відповіді на усі питання на оцінку «5» переважно більше 83,33 %), викладання екзаменаційної навчальної дисципліни кафедри «Господарське процесуальне право України» (ОР «Бакалавр», ОП «Право», 4 курс) в ІІ семестрі 2021-2022 н.р., здійснювалося на належному науково-методичному рівні.

 • Викладання навчальної дисципліни «Проблеми захисту прав і свобод людини і громадянина в ЄСПЛ» (ОР «Магістр», ОП «Право», 1 курс) забезпечувала доктор філософії за спеціальністю 081 Право, асист. кафедри Башурин Н.Я. (лекційні та практичні заняття).

Участь в опитуванні щодо якості викладання цієї екзаменаційної навчальної дисципліни взяли 24 студенти. На запропоновані питання студенти відповіли наступним чином.

 1. Навчальний курс чітко структурований, обґрунтовані його мета та завдання

5 – Повністю погоджуюсь 100%

 1. Матеріал викладається зрозуміло та доступно

5 – Повністю погоджуюсь 100%

 1. Чітко визначені критерії оцінювання знань та навичок студентів

5 – Повністю погоджуюсь 100%

 1. Сформовано чіткі та зрозумілі вимоги до самостійної роботи студентів

5 – Повністю погоджуюсь 100%

 1. Визначено перелік та критерії форм оцінювання

5 – Повністю погоджуюсь 100%

 1. Навчальний курс забезпечений якісними освітніми інструментами (електронними носіями, інформації, електронними хрестоматіями, презентаціями тощо), застосовуються інформаційні технології

5 – Повністю погоджуюсь 100%

 1. Теоретичні знання вдало поєднуються з практикою

5 – Повністю погоджуюсь 95.53%

4 – Частково погоджуюсь 4.17%

 1. За підсумками вивчення навчального курсу проведено об’єктивне і справедливе оцінювання знань та навичок

5 – Повністю погоджуюсь 100%

 1. Отримані знання з цього курсу є важливими для моєї майбутньої професійної діяльності та громадянської позиції

5 – Повністю погоджуюсь 100%

 1. У процесі вивчення навчального курсу дотримані принципи доброчесності

5 – Повністю погоджуюсь 100%

 

Загалом, як показали результати опитування студентів (відповіді на усі питання на оцінку «5» більше 95,53 %), викладання екзаменаційної навчальної дисципліни «Проблеми захисту прав і свобод людини і громадянина в ЄСПЛ» (ОР «Магістр», ОП «Право», 1 курс) в ІІ семестрі 2021-2022 н.р., здійснювалося на належному науково-методичному рівні.

 

ВИРІШИЛИ (УХВАЛИЛИ):

2.1. Інформацію взяти до відома та працювати надалі над підвищення якості надання освітніх послуг. Зокрема, пропонується звернути більшу увагу на поєднання теоретичних знань з навчальних дисципліни з практикою шляхом, до прикладу, залучення до проведення лекцій чи практичних занять юристів-практиків, котрі можуть поділитися досвідом щодо застосування національними судами практики ЄСПЛ під час прийняття рішень, а також шляхом використання судової практики, у тому числі ЄСПЛ, під час занять, що проводяться у межах викладання навчальних дисциплін процесуального характеру.

 

 

Голова                                                            / зав. кафедри, проф. Ю.В. Кернякевич-Танасійчук/

 

Секретар                                                                   / ст. лаборант Г.В. Гоголь /