Навчальні дисципліни

         У 2022-2023 навчальному році кафедра судочинства забезпечує для студентів денної та заочної форми навчання, спеціальності 081 Право, ОР «магістр», викладання наступних профільних навчальних дисциплін:

Адвокатська діяльність

Адвокатська діяльність в еколого-правових відносинах

Адвокатська діяльність у сфері кримінальної юстиції

Докази і доказування у кримінальному провадженні

Європейський суд з прав людини

Захист корпоративних прав нотаріусом

Захист прав у сфері публічно-правових відносин

Кримінально-процесуальна політика

Організація роботи прокуратури

Порівняльне цивільне судочинство України з правом Європейського Союзу

Примирні процедури

Проблеми цивільного процесуального права

Третейське судочинство