Наукова робота викладачів

Науково-дослідна робота кафедри

здійснюється в межах затвердженої теми науково-дослідних робіт:

       

«Шляхи удосконалення способів захисту прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб в умовах проведення судової реформи в Україні»

(номер державної реєстрації 0110U006559)

1) науковий керівник: д.ю.н., проф. Кернякевич-Танасійчук Юлія Володимирівна;

2) терміни виконання: 11.2010-11.2025 р.р.;

3) мета: розробка науково-теоретичного обґрунтування вдосконалення способів захисту прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб в умовах проведення судової реформи в Україні;

4) очікуваний результат: захист дисертацій, написання монографій, публікація наукових статей, участь в науково-практичних конференціях, опублікування тез доповідей.

 

Загальними завданнями реалізації теми є:

– аналіз та тлумачення нормативно-правових актів України, що приймаються в умовах проведення судово-правової реформи в Україні;

– аналіз та опрацювання наявних теоретичних досліджень механізмів правового удосконалення способів і засобів захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

– виявлення та обґрунтування найбільш ефективних форм, принципів та конкретних правових засобів захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб в умовах проведення судової реформи в Україні з урахуванням публічних та приватних інтересів;

– внесення пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання способів захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб в умовах проведення судової реформи в Україні.

Путівник для науковця