Денна форма навчання

Силабус_Практикум підготовки судових рішень_денна ОП2021

Силабус_Практикум підготовки судових рішень_денна ОП2023

Силабус_Основоположні засади та процедури судочинства_денна ОП2021

Силабус_Основоположні засади та процедури судочинства_денна ОП2023

Силабус_Міжнародні та європейські механізми захисту прав людини (денна)

Силабус_Третейське судочинство_деннаОП2021

Силабус_Третейське судочинство_деннаОП2023