Заочна форма

Адміністративне процесуальне право (семінар. заняття)

Адміністративне процесуальне право (самост. робота)

Кримінальне процесуальне право (семінар.заняття)

Кримінальне процесуальне право (самост.робота)

Кримінальне процесуальне право (домаш. к.р)

Правоохоронна діяльність країн ЄС (семінар.заняття)

Правоохорона діяльність країн ЄС (самост.робота)

Цивільне процесуальне право  (семінар.заняття)

Цивільне процесуальне право (самост.робота)

Міжнародний захист прав людини (семінар.заняття)

Міжнародний захист прав людини (самост.робота)

Міжнародні та європейські стандарти правосуддя (семінар.заняття)

Міжнародні та європейські стандарти правосуддя (самост.робота)