Тематика досліджень

Тематика дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня

доктора філософії за спеціальністю 081 «Право»

 аспірантів кафедри судочинства:        

 

3-й рік навчання

вечірня форма навчання:

  1. Яш Костянтин Петрович – «Захист торгових марок в цифровому середовищі» (науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри судочинства  Ковалишин О.Р.)

4-й рік навчання

заочна форма навчання:

  1. Кравець Вікторія Ігорівна – «Наглядова рада  в системі корпоративного управління акціонерного товариства» (науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри судочинства  Ковалишин О.Р.)
  2. Овченко Олександр Володимирович «Правовий статус товариств осіб в Україні, Німеччині та Польщі (порівняльно-правове дослідження)» (науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри судочинства Ковалишин О.Р.)
  3. Мергель Микола Русланович – «Покарання за кримінальним законодавством України: проблеми та шляхи оптимізації» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри судочинства Кернякевич-Танасійчук Ю.В.)