Тематика досліджень

Тематика дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня

доктора філософії за спеціальністю 081 «Право»

 аспірантів кафедри судочинства:        

1-й рік навчання

заочна форма навчання:

  1. Захарчук Галина Віталіївна – «Кримінально-правова політика у сфері протидії злочинній діяльності юридичних осіб» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри судочинства Кернякевич-Танасійчук Ю.В.)

2-й рік навчання

денна форма навчання:

  1. Чабан Володимир Ігорович – «Штучний інтелект в правосудді: порівняльно-правовий аспект» (науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри судочинства  Ковалишин О.Р.)

4-й рік навчання

заочна форма навчання:

  1. Овченко Олександр Володимирович – «Правовий статус товариств осіб в Україні, Німеччині та Польщі (порівняльно-правове дослідження)» (науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри судочинства Ковалишин О.Р.);
  2. Мергель Микола Русланович – «Покарання за кримінальним законодавством України: проблеми та шляхи оптимізації» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри судочинства Кернякевич-Танасійчук Ю.В.)