Денна форма навчання

ОР бакалавр

Правоохоронна діяльність країн ЄС

Міжнародні та європейські стандарти правосуддя

Недержавні системи правосуддя

Забезпечення міжнародних стандартів прав людини в конституційному судочинстві

Проблеми застосування адміністративними судами практики ЄСПЛ

Адміністративне процесуальне право України

Кримінально процесуальне право

Міжнародний захист прав людини

Цивільне процесуальне право України

Інформаційні технології в юридичній діяльності