Денна форма навчання

ОР бакалавр

Інформаційні технології в юридичній діяльності

Адміністративне процесуальне право

Кримінальне процесуальне право

Цивільне процесуальне право

Міжнародний захист прав людини

Забезпечення міжнародних стандартів прав людини в конституційному судочинстві

Проблеми застосування адміністративними судами практики ЄСПЛ

Міжнародні та європейські стандарти правосуддя

Правоохоронна діяльність країн ЄС

Недержавні системи правосуддя