Графік індивідуальної роботи зі студентами

            Затверджено на засіданні

кафедри судочинства

 протокол № 1 від 28.08.2023 р.

 

РОЗКЛАД

самостійної роботи зі студентами

на I семестр 2023-2024 н.р.

Прізвище та ініціали викладача Дні тижня

Навчальна дисципліна

Години проведення Ауд.
1 д.ю.н., проф. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. вівторок

Адміністративне процесуальне право України

Кримінально-виконавча політика

Практикум підготовки судових рішень

Основоположні засади та процедури судочинства

15:00

17:00

104
2 к.ю.н., доц. Кузьмич О. Я. середа

Цивільне процесуальне  право України 

Конституційне процесуальне право України 

Провадження в сімейних справах

13:30

14:30

104
3 ст. викладач Кульчак Л. С. вівторок Кримінальне процесуальне право України

Кримінально процесуальні документи

Апеляційне та касаційне провадження

14:50

16:10

104

https://meet.google.com/heh-qxid-whb

4 к.ю.н.,доц. Ковалишин О.Р. понеділок

Основоположні засади судочинства 

Господарське процесуальне право

Недержавні системи судочинства

15:00

16:00

104

https://us04web.zoom.us/j

/3750126908?pwd=

V29HcVB4MWxZRDR1Y

mZ3RXc5REhqdz09

5 к.ю.н.,викладач
Петечел Н.М.
середа Цивільне процесуальне право України

Господарське процесуальне право України

Третейське судочинство

15:00

16:00

104

 

Завідувач  кафедри                          д.ю.н., доц. Кернякевич-Танасійчук Ю.В.