Графік індивідуальної роботи зі студентами

                                                                                                Затверджено на засіданні

кафедри судочинства

 протокол № 6 від 24.01.2023 р.

 

РОЗКЛАД

самостійної роботи зі студентами

на II семестр 2022-2023 н.р.

 

 

п/п

 

Прізвище та

ініціали викладача

 

Дні

тижня

 

 

Навчальна дисципліна

 

 

 

 

Години

проведення

 

 

Ауд.

1 д.ю.н., проф. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. четвер Кримінально-виконавче право

Система виконання покарань

13:30

 –

15:00

104
2 к.ю.н., доц. Кузьмич О. Я. вівторок Цивільне процесуальне  право України

Забезпечення міжнародних стандартів прав людини в конституційному  судочинстві

13:30

 –

15:00

104
3 ст. викладач Кульчак Л. С. середа Кримінальне процесуальне  право

Кримінальне процесуальне  право України

Виконавче провадження

Захист неповнолітніх у кимінальному процесі

15:20

 –

16:50

104

https://meet.google.

com/uoe-hjfs-trr

4 к.ю.н.,доц. Ковалишин О.Р. понеділок Цивільне процесуальне право України 15:00

16:30

104

https://us04web.

zoom.us/j/3750126908?

pwd=V29Hc

VB4MWxZRDR1Y

m

Z3RXc5REhqdz09

5   к.ю.н., викладач

  Петечел Н.М.

середа Цивільне процесуальне право України

Цивільне процесуальне право 

Міжнародний захист прав людини

15:15

 16:15

104

 

https://meet.google.com/xsg-figs-sta

6 асист. Башурин Н.Я. вівторок Судові та правоохоронні органи України 

Проблеми захисту прав і свобод людини і громадянина в Європейському суді з прав людини

 Проблеми застосування адміністративними судами практики ЄСПЛ 

 

13:30

 –

15:00

104
7 к.ю.н.,доц. Микитин Ю.І. вівторок Кримінальне процесуальне  право

Кримінальне процесуальне  право України

 

15:30

16:00

 

 

116
8  

 

д.ю.н., доц. Козич І.В.

 

 

вівторок Інформаційні технології в юридичній діяльності

13:30

15:00

304

 

Завідувач  кафедри                          д.ю.н., проф. Кернякевич-Танасійчук Ю.В.