Освітні програми

Освітньо-професійна програма «Право» першого (бакалаврського) рівня

Освітньо-професійна програма «Міжнародне та європейське право» першого (бакалаврського) рівня 2019 р.

Освітньо-професійна програма «Міжнародне та європейське право» першого (бакалаврського) рівня 2022 р.