Денна форма навчання

Проблеми захисту прав і свобод людини і громадянина в ЄСПЛ (семінар.заняття)

Проблеми захисту прав і свобод людини і громадянина в ЄСПЛ (самост.робота)

Кримінально-процесуальна політика

Третейське судочинство(спец.02)

Захист прав у сфері публічно-правовоих відносин