Денна форма навчання

Практикум підготовки судових рішень метод._семінар.

Практикум підготовки судових рішень метод._самост. робота

Практикум підготовки судових рішень_індивід. завдання

Міжнародні та європейські механізми захисту прав людини метод. семінар.

Міжнародні та європейські механізми захисту прав людини метод. самост. робота

Міжнародні та європейські механізми захисту прав людини_індивід. завдання

Основоположні засади та процедури судочинства метод. семінар.

Основоположні засади та процедури судочинства метод. самост. робота

Основоположні засади та процедури судочинства_індивід.завдання

Третейське судочинство метод. семінар. 

Третейське судочинство метод. самост. робота

Третейське судочинство_індивід. завдання