Денна форма

Інформаційні технології в юридичній діяльності (лабораторні заняття)

Інформаційні технології в юридичній діяльності (самост. робота)

Адміністративне процесуальне право (семінар.заняття)

Адміністративне процесуальне право (самост.робота)

Кримінальне процесуальне право (семінар.заняття)

Кримінальне процесуальне право (самост.робота)

Правоохоронна діяльність країн ЄС (семінар.заняття)

Правоохоронна діяльність країн ЄС (самот.робота)

Цивільне процесуальне право (семінар.заняття)

Цивільне процесуальне право (самост.робота)

Міжнародний захист прав людини (семінар.заняття)

Міжнародний захист прав людини (самост.робота)

Міжнародний захист прав людини (індивід. завдання)

Міжнародні та європейські стандарти правосуддя (семінар.заняття)

Міжнародні та європейські стандарти правосуддя (самост.робота)

Недержавні системи правосуддя (семінарські заняття)

Забезпечення міжнародних стандартів прав людини в конст. судочинстві (семінар.заняття)

Забезпечення міжнародних стандартів прав людини в конст. судочинстві (самост. робота).

Проблеми застосування адміністративними судами практики ЄСПЛ (семінар. заняття)

Проблеми застосування адміністративними судами практики ЄСПЛ (самост. робота)