Наукова робота студентів

Путівник для студента

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА

«МІЖНАРОДНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ»

НА ІІ СЕМЕСТР 2022-2023 Н.Р.

Дата і час проведення засідання

Тематика засідання

23 березня 2023 р.

15.00 год.

Європейські стандарти захисту прав і свобод людини і громадянина, порушених у час міждержавних збройних конфліктів
28 квітня 2023 р.

15.00 год.

Європейський суд з прав людини як реалізатор міжнародного та європейського механізму захисту прав людини в сучасних умовах
12 травня 2023 р.

15.00 год.

Перспективи захисту порушених у час війни Російської Федерації проти України прав і свобод людини і громадянина в міжнародних судах
2 червня 2023 р.

15.00 год.

Особливості та проблемні питання виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні

Асистент кафедри судочинства                                                   Н.Я. Башурин

 

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА З

ДОКТРИНАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ НАУКИ 

СЕКЦІЯ “КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

 НА ІІ СЕМЕСТР 2022-2023 Н.Р.

  (онлайн, використовуючи платформу Google meet за

покликання: https://meet.google.com/oaj-zvii-obb)

Час проведення: 12.00-13.20

 

№ п/п

 

ТЕМАТИКА ЗАНЯТТЯ

 

 

Дата проведення

1 1. Про організацію роботи студентського наукового гуртка з доктринальних проблем процесуальної науки – секція „Кримінальне процесуальне право” у другому семестрі.

 

 

15 березня  

2023р.

 

2

  Провадження у кримінальних проступках: порядок, особливості і шляхи вдосконалення

 

 

29 березня 2023р.

 

3

  Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного стану

 

 

12 квітня 2023р.

 

4

Особливості співробітництва з Міжнародним
кримінальним судом
 

26 квітня 2023р.

 

5 Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення: вітчизняні реалії і зарубіжний досвід

 

17 травня 2023р.

 Керівник гуртка:

Старша викладачка                                                               Леся  КУЛЬЧАК