Сфера працевлаштування випускників

Сфера працевлаштування випускників

 ОР Бакалавр

     Професійне призначення бакалаврів права визначається їхніми базовими правовими знаннями, уміннями й навичками для здійснення юридичної діяльності з метою реального забезпечення верховенства права та справедливого правосуддя у нашій державі.

Посади, які може займати бакалавр з права, визначаються законодавством України, зокрема, Законами України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Класифікатором професій та іншими національними нормативно-правовими актами.

Бакалавр з права здатен займати посади державної служби категорії «В», посади патронатної служби в державних органах та їх апараті, практично виконувати завдання і функції держави ; працювати фахівцем у державних та комунальних підприємствах, установах чи організаціях; юрисконсультом юридичної служби на підприємствах недержавної форми власності.

Секретарі адміністративних органів; судові секретарі, виконавці та розпорядники; організатори діловодства (державні установи); організатори діловодства (види економічної діяльності); організатори діловодства (система судочинства); помічники керівників підприємств, установ та організацій; помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів; помічники керівників малих підприємств без апарату управління; інші помічники; інші технічні фахівці в галузі управління; державні інспектори; інспектори митної служби; інспектори податкової служби; інспектори із соціальної допомоги; інспектори з ліцензій; інші державні інспектори; інспектори правоохоронних органів, кримінально-виконавчої служби, воєнізованої охорони, приватні детективи та фахівці з дізнання; фахівці кримінально-виконавчої служби; соціальні працівники.

 ОР Магістр

      Магістр зі спеціальності 081 «Право» підготовлений для роботи на посадах, що вимагають вищої юридичної освіти: в органах державної виконавчої влади; в органах місцевого самоврядування; судах загальної юрисдикції і спеціалізованих судах; органах прокуратури; органах Міністерства юстиції України; системі нотаріату; адвокатурі; юридичних службах підприємств усіх форм власності; юридичних навчальних закладах.

Посади, які може займати магістр права, визначаються «Єдиною державною класифікацією професій усіх категорій працівників на підставі міжнародних стандартів». Магістр спеціальності 081«Право» є висококваліфікованим фахівцем у сфері юриспруденції, який володіє системою знань у галузі права, знайомий з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, може критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатен до постійного навчання і самовдосконалення. Може займати посади фахівця, спеціаліста, державного службовця категорій “А” (вищий корпус державної служби),”Б”,”В”, патронатної служби всіх рівнів ієрархічної структури органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій, підприємств усіх форм власності та сфер господарювання; можливість мати самостійну юридичну практику, пов’язану з наданням юридичних послуг у якості консультанта, адвоката тощо; можливість брати участь у наукових дослідженнях в науково-дослідних установах та закладах освіти, займатися правотворчою, правозастосовною, експертно-консультаційною та організаційно-управлінською діяльністю.

Магістр спеціальності 081 «Право» може продовжувати навчання за третім освітньо-науковим рівнем (доктор філософії) 081 «Право».