Історія

Кафедра судочинства створена у складі навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на базі кафедри кримінального права і процесу та кафедри цивільного права і процесу на підставі наказу №133-к від 16 жовтня 2008 року.

Із створенням кафедри у її штат були переведені викладачі із інших кафедр: з кафедри кримінального права та процесу на посаду ст. викладача переведено Л. С. Кульчак, з кафедри цивільного права та процесу переведено к.ю.н., доцента М. В. Логвінову, к.ю.н., доцента О. М. Великороду та викладача В. В. Корольова.

З моменту створення та до вересня 2019 року кафедру очолював доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Микола Костянтинович Галянтич.

З вересня 2019 року завідувачем кафедри призначено доктора юридичних наук, доцента Юлію Володимирівну Кернякевич-Танасійчук.

Кафедра судочинства є структурним підрозділом навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, що проводить навчально-виховну і методичну роботу з ряду споріднених навчальних дисциплін і здійснює наукову та наукову-дослідну діяльність за певними напрямами.

Кафедра судочинства є наймолодшою кафедрою навчально-наукового юридичного інституту.

Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичним та інформаційним матеріалом, над розробкою та удосконаленням яких постійно працює професорсько-викладацький склад кафедри.

Сьогодні у штаті кафедри працюють: д.ю.н., проф. Ю.В. Кернякевич-Танасійчук, д.ю.н., проф. В.М. Махінчук,  к.ю.н., доц. О.Я. Кузьмич, к.ю.н., доц. О.Р. Ковалишин, к.ю.н., викл. Н.М. Петечел, ст. викл. Л.С. Кульчак та доктор філософії за спеціальністю 081 Право, асистент Н.Я. Башурин.