Освітньо-професійна програма «Право» другого (магістерського) рівня успішно акредитована!

26 грудня 2023 р. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти прийняло рішення про акредитацію освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.