Традиційні щорічні науково-практичні конференції ННЮІ: «Законодавство України: погляд молодих правників» та «Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина»

5 травня 2023 року в Навчально-науковому юридичному інституті відбулися дві Всеукраїнські науково-практичні конференції: “Законодавство України: погляд молодих правників” та “Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина” Розпочалося пленарне засідання з вітального слова модераторки даного заходу – Наталії Ярославівни Башурин, заступниці директора інституту, доктора філософії за спеціальністю «Право». На засіданні студенти, аспіранти та молоді вчені мали змогу представити свої тези на актуальні теми.

Опісля відбулися секційні засідання, модераторами яких стали:

Юлія Володимирівна Кухар, старший лаборант кафедри теорії та історії держави і права Навчально-наукового юридичного інституту – секція теорії та історії держави і права; історії політичних і правових учень; філософії права,

Уляна Петрівна Гришко, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту – секція цивільного права і цивільного процесу; сімейного права; міжнародного приватного права; господарського права,

Леся Романівна Данилюк, кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права Навчально-наукового юридичного інституту – секція земельного права; аграрного права; екологічного права; природоресурсного права; трудового права; права соціального забезпечення,

Віталій Васильович Книш, доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Навчально-наукового юридичного інституту – секція адміністративного права і процесу; фінансового права; інформаційного права; міжнародного права;

Для пленарного засідання і секційних засідань було  передбачено можливість виступити дистанційно через відеозв‘язок для тих, хто не мав змоги фізично бути присутніми в аудиторії.

Загалом у конференціях взяло участь понад 45 осіб.