Співпраця Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

На розвиток договору про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника і Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна 3 квітня 2024 року було підписано меморандум про співробітництво між Навчально-науковим юридичним інститутом та юридичним факультетом. Цього ж дня відбулася спільна зустріч керівного складу зазначених структурних підрозділів двох університетів.

Навчально-науковий юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника представили директор Юрій Микитин, заступниця директора Наталія Башурин, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Сергій Адамович, завідувач кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Володимир Розвадовський, завідувач кафедри політики у сфері боротьби зі злочинністю та кримінального права Ігор Козич, завідувач кафедри цивільного права Руслана Гейнц, завідувач кафедри судочинства Юлія Кернякевич-Танасійчук, завідувач кафедри трудового, екологічного та аграрного права Зоряна Яремак, координатор міжнародного співробітництва Олександр Ковалишин. Юридичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна репрезентували декан Віталій Серьогін, заступниці декана Ірина Пахомова, Ганна Зубенко, завідувач кафедри конституційного і муніципального права Марк Воронов, в.о. завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін Гліб Рибалко, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Олена Устименко, доцент кафедри державно-правових дисциплін Людмила Кулачок-Тітова.

Учасники зустрічі визначили основні стратегічні напрямки співробітництва і шляхи їхнього втілення:

– проведення спільних науково-практичних заходів, конференцій;

– підготовка спільних проєктних і грантових заявок;

– регулярний обмін інформацією, науковими та освітніми матеріалами;

– участь у розробці та впровадженні освітніх програм, навчальних дисциплін, обмін навчально-методичними матеріалами;

– реалізація спільних освітніх і науково-дослідних проєктів та програм;

–  взаємне рецензування навчальних і наукових видань;

– публікація результатів спільних наукових заходів, окремих наукових досліджень (монографій, наукових статей);

– спільне обговорення дисертаційних робіт та сприяння їх удосконаленню;

– залучення провідних вчених до процесу атестації кадрів вищої кваліфікації;

– взаємодії органів студентського самоврядування;

– здійснення інших видів діяльності, які сприяють зміцненню партнерських відносин між сторонами та розширенню сфер і напрямів співпраці.